ABC diploma's

Sample image

Bij de Alphense Reddingsbrigade kunnen kinderen leren zwemmen voor de diploma’s van het Zwem-ABC van het NPZ | NRZ (Nationaal Platform Zwembaden). Wij als brigade vinden het erg belangrijk dat een kind goed leert zwemmen, dat is zeker belangrijk omdat Nederland een erg waterrijke omgeving is. 

 

Elementair zwemmen

Kinderen vanaf de leeftijd van 4,5 jaar kunnen bij de Alphense Reddingsbrigade elementair zwemles krijgen. Bij het elementair zwemmen worden kinderen vertrouwd gemaakt met het water en worden de zwemslagen aangeleerd. Wanneer een kind de basisbeginselen van het zwemmen beheerst wordt er gewerkt aan de verfijning van de zwemslagen. Daarnaast worden er andere zwemvaardigheden aangeleerd zoals duiken en onderwater zwemmen. 

Bij de Alphense Reddingsbrigade hebben de periode vóór het A-diploma opgedeeld in een vijf toetsen. Op deze manier is het voor de kinderen leuk om in kleine stappen, wanneer zij een aantal vaardigheden beheersen een toets te behalen. Voor u geeft het inzicht welke vaardigheden uw kind heeft geleerd. In de vijf toetsen zijn op spelender wijze de verschillende onderdelen verwerkt die behoren bij het A-diploma. Wanneer uw kind toets Kikker heeft behaald, worden de laatste vaardigheden aangeleerd om vervolgens diploma te zwemmen voor het A-diploma.

 

Watervrij maken

Bij het Zwem-ABC wordt in het begin veel aandacht besteed aan het watervrij maken van kinderen. Dit is een hele belangrijke periode. Hierin wordt de basis gelegd voor het leren zwemmen. Kinderen leren drijven op de borst en rug, te water gaan en er uit klimmen, draaien van borst naar rug naar borst, onder water gaan, onder water kijken en zoeken. Deze zaken zorgen ervoor dat kinderen het water leren kennen en zich er prettig in gaan voelen. Veel oefeningen worden in spelvorm aangeboden, omdat dat voor jonge kinderen de beste manier is om iets te leren. Denk dus niet dat het kind alleen maar speelt in het water. Ieder spel heeft een bedoeling. Na deze periode van watervrij maken is het tijd voor de volgende fase: de zwemslagen. Gedurende deze periode halen kinderen bij de Alphense Reddingsbrigade Toets Schildpad en Toets Inktvis.

 

Zwemslagen en nog meer vaardigheden

Bij het Zwem-ABC leren kinderen vanaf het begin vier zwemslagen: enkelvoudige rugslag, schoolslag, borstcrawl en rugcrawl. Deze laatste twee zijn kennismakingsslagen en worden bij ieder diploma moeilijker. Behalve aan de zwemslagen blijft ook aandacht besteed worden aan allerlei oefeningen in diep water, zoals verschillende manieren van in het water gaan, onderwater zwemmen, klimmen en klauteren op een vlot en op de kant en naar de bodem gaan. In deze periode halen kinderen bij de Alphense Reddingsbrigade Toets Vis, Toets Zeepaard en Toets Kikker.

 

Diplomazwemmen

Het diplomazwemmen is altijd een spannende en feestelijk gebeuren. Tijdens het diplomazwemmen mogen vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en overige belangstellenden op de banken in het zwembad plaatsnemen. Een trainer neemt het diploma af er komt een externe examinator die bekijkt of alle kinderen volgen de gestelde eisen zwemmen. Daarnaast lopen er meestal nog een paar mensen om de juiste spullen klaar te leggen en soms een helpende hand te bieden. 

Er wordt geadviseerd om de gehele reeks van het Zwem-ABC te behalen, wie diploma-C heeft behaald is een geoefende zwemmer en kan zich goed handhaven in en rond het water. Bij het behalen van het C-diploma heeft uw kind meer kracht, conditie en heeft het technisch gezien goed de zwemslagen aangeleerd. Dit ten opzichten van het B-diploma.

 

Blijven zwemmen

Een kind dat zwemdiploma-C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is. Bij de Alphense Reddingsbrigade kunnen kinderen na het behalen van hun C-diploma doorzwemmen voor de brevettenlijn van Reddingsbrigade Nederland.

 

Inschrijving & wachtlijst

Bij de Alphense reddingsbrigade kan u uw kind kosteloos laten inschrijven voor de de wachtlijst. Door de kleine groepen en een beperkt aantal trainers kan de wachttijd helaas oplopen tot 1,5 jaar. 

Wanneer uw kind ergens anders zwemlessen heeft gevolgd bestaat er de mogelijkheid dat uw kind sneller kan instromen. Afhankelijk welke vaardigheden uw kind al bezit, overleg hiervoor is altijd mogelijk. 

 

Wanneer u meer informatie wilt hebben over onze zwemopleiding neem dan contact op via: bestuur@alphensereddingsbrigade.nl