Exameneisen ABC

timthumbDiplomazwemmen

Het diplomazwemmen is altijd een spannende en feestelijk gebeuren. 

Tijdens het diplomazwemmen mogen vaders, moeders, broertjes, zusjes, opa's, oma's en overige belangstellenden op de banken in het zwembad plaatsnemen. 

Een trainer neemt het diploma af er komt een externe examinator die bekijkt of alle kinderen volgen de gestelde eisen zwemmen. Daarnaast lopen er meestal nog een paar mensen om de juiste spullen klaar te leggen en soms een helpende hand te bieden. 

Er wordt geadviseerd om de gehele reeks van het Zwem-ABC te behalen, wie diploma-C heeft behaald is een geoefende zwemmer en kan zich goed handhaven in en rond het water. 

Wanneer een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft uw kind een belangrijk diploma behaald. Het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem-ABC. Kinderen in de groei die hun vaardigheden niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is.