Kosten

Inschrijven bij de Alphense Reddingsbrigade is in eerste instantie gratis. Pas als je in een groep wordt geplaatst, betaal je eenmalig EUR. 15,00 inschrijvingskosten. Vanaf het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar betaal je jaarlijks EUR. 15,00 bondsbijdrage voor de Reddingsbrigade Nederland.

Omschrijving Kosten per kwartaal 
Elementair (ABC) EUR  59,75*
RN aspirant lid (t/m 12 jaar) EUR  30,75*
RN jeugdlid (13 t/m 16 jaar) EUR  36,75*
RN lid (vanaf 17 jaar) EUR  40,75*
Gezinscontributie EUR 125,00*
ABC toeslag gezinscontributie EUR  29,00*
Jaarlijkse bondsbijdrage EUR  15,00 (per jaar)*
Eenmalige inschrijfkosten EUR  15,00 (eenmalig)*

*Let op: dit zijn de prijzen over seizoen 2019/2020. Typefouten voorbehouden.

Gezinscontributie
Wanneer er meerdere leden (ongeacht leeftijd) van het gezin lid zijn wordt de maximale gezinscontributie vastgesteld op 125,- euro per kwartaal. De toeslagen vallen echter niet onder de gezinscontributie, zoals: 

  • Jaarlijkse afdracht aan Reddingsbrigade Nederland (EUR. 15,00 per jaar) 
  • Toeslag opleiding zwem-ABC (toeslag EUR. 29,00 per kwartaal) 
  • Deelname cursussen

De beslissing of je gezin gebruik kan maken van de gezinscontributie-regeling ligt altijd bij het bestuur van de Alphense Reddingsbrigade. 

Membro
Voor het innen van de contributie maakt de Alphense Reddingsbrigade gebruik van Membro. Je ontvangt via de mail een link naar de factuur die dan met iDeal betaald kan worden. Op die manier wordt de betaling direct verwerkt en kunnen wij direct zien of er is betaald of niet. 

Opzeggen
Het lidmaatschap van de Alphense Reddingsbrigade kan per kalendermaand worden opgezegd. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden bij de secretaris via: secretaris@alphensereddingsbrigade.nl 
Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap voortgezet.