Kosten

Inschrijving bij de Alphense Reddingbrigade kost 15,00 EUR (inschrijfkosten). Deze kosten worden eenmalig in rekening gebracht wanneer de facturatie aanvangt. De facturatie begint vanaf het moment dat het toekomstig lid in een groep wordt geplaatst en deze lessen beginnen. Vanaf het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar wordt er jaarlijks 15,00 EUR basiscontributie gefactureerd. Deze basiscontributie ondervangt diverse vaste kosten, waaronder de bondsbijdrage aan Reddingsbrigade Nederland.

Omschrijving Kosten per kwartaal
Elementair (ABC) EUR  59,75*
RN aspirant lid (t/m 12 jaar) EUR  30,75*
RN jeugdlid (13 t/m 16 jaar) EUR  36,75*
RN lid (vanaf 17 jaar) EUR  40,75*
Gezinscontributie EUR 125,00*
ABC toeslag gezinscontributie EUR  29,00*
Jaarlijkse basiscontributieEUR  15,00 (per jaar)*
Eenmalige inschrijfkosten EUR  15,00 (eenmalig)*
*Let op: dit zijn de prijzen over seizoen 2020/2021. Typefouten voorbehouden.


Gezinscontributie
Wanneer er meerdere leden (ongeacht leeftijd) van het gezin lid zijn wordt de maximale gezinscontributie vastgesteld op 125,00 EUR per kwartaal. De toeslagen vallen echter niet onder de gezinscontributie, zoals:

  • Inschrijfkosten (15,00 EUR, eenmalig);
  • Jaarlijkse basiscontributie (15,00 EUR, jaarlijks); 
  • Toeslag opleiding zwem-ABC (toeslag 29,00 EUR per kwartaal)
  • Andere niet reguliere kosten dan wel toeslagen met een incidenteel of speciaal karakter (e.g., inschrijving van cursussen).

De beslissing om gebruik te maken van de gezinscontributie-regeling voor één of meerdere leden is voorbehouden aan het bestuur van de Alphense Reddingsbrigade.

Membro
Voor het innen van de contributie maakt de Alphense Reddingsbrigade gebruik van Membro. Vanuit Membro wordt een mail met een link naar de factuur verstuurd die dan met iDeal betaald kan worden. Het versturen van deze mail gebeurd automatisch. Membro maakt het inzichtelijk voor het bestuur wanneer er betaald is.

De contributie wordt per kwartaal vooruit gefactureerd.

Opzeggen
Het lidmaatschap van de Alphense Reddingsbrigade kan per kalendermaand worden opgezegd. Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk ingediend worden bij de secretaris via secretaris@alphensereddingsbrigade.nl of door middel van invullen van het formulier via onderstaande button.   

Opzeggen

Opzeggingen dienen ten minste veertien dagen alvorens de daadwerkelijke datum van opzegging ingediend te zijn.

Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap voortgezet.