Het bestuur van de Alphense Reddingsbrigade bestaat altijd uit een oneven aantal leden. Deze leden worden gekozen tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke in het eerste kwartaal van het kalenderjaar wordt gehouden. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden:

Voorzitter: Daniël Sierat
Algemene bestuurstaken en lid dagelijks bestuur
Voorzitter@alphensereddingsbrigade.nl

Vicevoorzitter: Patrick Veldt
Lid dagelijks bestuur
Patrick@alphensereddingsbrigade.nl

Penningmeester: Jeroen Bus
Kasbeheer, facturatie en lid dagelijks bestuur
Penningmeester@alphenseredddingsbrigade.nl

Secretaris: Dorianne Slingerland
Bestuurslid Communicatie Commissie en lid dagelijks bestuur
Secretaris@alphenseredddingsbrigade.nl

Algemeen lid: Ralph Reijgers
Bestuurslid Commissie Waterveiligheid
Ralph@alphensereddingsbrigade.nl

Algemeen lid: Joram Slingerland
Bestuurslid Technische Commissie
Joram@alphensereddingsbrigade.nl

Algemeen lid: Jasper van Reenen
Bestuurslid Activiteiten Commissie
Jasper@alphensereddingsbrigade.nl

Wanneer je contact wil opnemen met een van onze leden, stuur dan een mail naar het desbetreffende lid. Voor een algemene mail gericht aan het hele bestuur kan je mailen naar bestuur@alphensereddingsbrigade.nl.

Wil je een vraag stellen aan een specifieke commissie, dan kan je het beste het mailadres van de desbetreffende commissie gebruiken. Weet je niet precies bij welke commissie je moet zijn, kijk dan eens op de pagina van de verschillende commissies.