Declareren

Procedure:
De declarant vult haar/zijn deel van het formulier volledig in en voegt afbeeldingen van betalingsbewijzen en/of bonnen toe. Afbeeldingen moeten goed leesbaar zijn in verband met de verificatie van de uitgave (boven de rode lijn, maximaal 4 documenten).
De declarant slaat het document op als PDF en ondertekend het document digitaal.
De declarant stuurt het PDF document naar de commissie verantwoordelijke.
Commissie verantwoordelijke ondertekend het document digitaal en stuurt document door naar bestuurslid, in geval van onbegrote uitgave groter dan € 50,00, of direct naar de penningmeester.
Penningmeester betaald geaccordeerde declaratie uit en slaat document op de daarvoor bestemde SharePoint locatie.