Communicatie commissie
Is verantwoordelijk voor de algemene communicatie naar de leden.
Denk hierbij aan de berichten op de social media (Facebook/Instagram/LinkedIn/Twitter/YouTube), onderhoud aan de website en het rondmailen naar alle leden, maar ook het terugkoppelen van vragen die er zijn.
Te bereiken via: Communicatie@alphensereddingsbrigade.nl

Commissie Water Veiligheid
Is verantwoordelijk voor het behandelen van bewakingsaanvragen en het onderhoud en beheer van materialen. Bij bewakingen kun je denken aan beveiliging van evenementen op en bij wateren, zoals Sintintocht en Obstacle Run. Bij onderhoud en beheer materialen, kun je denken aan onderhoud van de vletten APN 1-18 en APN 1-28.
Te bereiken via: cvw@alphensereddingsbrigade.nl

Technische Commissie
Is verantwoordelijk voor alle opleidingen binnen de vereniging. Dit is onder te verdelen in de volgende categorieën:
– Elementair zwemmen (Zwem-ABC)
– Reddend zwemmen (Lifesaving: Junior Redder, Zwemmend Redder en Lifesaver)
– Waterhulpverleningsopleiding (Lifeguarding: Junior Lifeguard, Lifeguard en Senior Lifeguard)
– Hogere bondsopleiding (trainers en praktijkbegeleiders)

Verder heeft de TC contact met de andere verenigingen uit de veiligheidsregio in de regionale werkgroep opleiden, trainen en oefenen (OTO). Vanuit deze werkgroep worden de regionale oefeningen en training dagen voorbereid voor alle verenigingen.
Te bereiken via: tc@alphensereddingsbrigade.nl

Activiteiten Commissie
Is verantwoordelijk voor het organiseren van activiteiten voor alle leden van de Alphense Reddingsbrigade. Het gaat dan om (deelname aan) wedstrijden of bijvoorbeeld een borrel maar ook een kamp of een teambuildingsactiviteit met het kader.
Te bereiken via: Activiteiten@alphensereddingsbrigade.nl

Kleding
Is verantwoordelijk voor alle kleding die wordt uitgeleend aan leden tijdens evenementen of trainingen. Denk hierbij aan het uitlenen van de gele polo en de rode werkbroek aan personen die helpen tijdens bijvoorbeeld de Sinterklaasintocht. Verder bestellen wij nieuwe kleding wanneer er nieuwe kleding nodig is.
Te bereiken via: kleding@alphensereddingsbrigade.nl