Inschrijving bij de Alphense Reddingbrigade is in eerste instantie gratis. Pas zodra je in een groep wordt geplaatst betaal je eenmalig 15,00 EUR inschrijfkosten. Deze kosten worden eenmalig in rekening gebracht wanneer de facturatie aanvangt. De facturatie begint vanaf het moment dat het toekomstig lid in een groep wordt geplaatst en deze lessen beginnen. Vanaf het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar wordt er jaarlijks 15,00 EUR basiscontributie gefactureerd. Deze basiscontributie ondervangt diverse vaste kosten, waaronder de bondsbijdrage aan Reddingsbrigade Nederland.

Omschrijving  Kosten per kwartaal
Elementair (ABC)  EUR  60,00*
RN aspirant lid (t/m 12 jaar)  EUR  31,00*
RN jeugdlid (13 t/m 16 jaar)  EUR  37,00*
RN lid (vanaf 17 jaar)  EUR  41,00*
Gezinscontributie  EUR 125,00*
ABC toeslag gezinscontributie  EUR  29,00*
Jaarlijkse basiscontributie EUR  15,00 (per jaar)*
Eenmalige inschrijfkosten  EUR  15,00 (eenmalig)*
*Let op: dit zijn de prijzen over seizoen 2022/2023. Typefouten voorbehouden.

Gezinscontributie
Wanneer er meerdere leden (ongeacht leeftijd) van het gezin lid zijn wordt de maximale gezinscontributie vastgesteld op 125,00 EUR per kwartaal. De toeslagen vallen echter niet onder de gezinscontributie, zoals:

  • Inschrijfkosten (15,00 EUR, eenmalig);
  • Jaarlijkse basiscontributie (15,00 EUR, jaarlijks); 
  • Toeslag opleiding zwem-ABC (toeslag 29,00 EUR per kwartaal)
  • Andere niet reguliere kosten dan wel toeslagen met een incidenteel of speciaal karakter (e.g., inschrijving van cursussen).

De beslissing om gebruik te maken van de gezinscontributie-regeling voor één of meerdere leden is voorbehouden aan het bestuur van de Alphense Reddingsbrigade.