Na (je eerste seizoen bewaken en) het behalen van Junior Lifeguard kan je doorgroeien tot Lifeguard, hiervoor is een geldig EHBO verplicht.
Deze opleiding bestaat uit verschillende onderdelen: toezicht houden, verlenen van hulp bij een incident, verrichten van postwerk, verzorgen van communicatie en promotionele activiteiten.

In dit gedeelte van de opleiding worden je vaardigheden nog meer uitgebreid, zo wordt er van jou als Lifeguard in spe niet alleen verwacht dat je de redding uit kan voeren maar dat je ook een patrouille aan kan sturen. Leiding geven en communicatie worden meer van belang bij het Lifeguard diploma, denk bijvoorbeeld aan het instrueren van de Junior Lifeguards tijdens een bewaking. Ook het terug rapporteren van situaties aan de Senior Lifeguard word hierbij geoefend, maar ook een advies gevende rol aan de postcommandant komt aan bod. Naast dit alles wordt er ook gekeken hoe je mensen te woord staat, weet jij enthousiast antwoord te geven op vragen en daarmee een ander ook enthousiast te maken? Of samen met iemand opzoek gaan naar een antwoord?

Door deel te nemen aan de (bewakings)activiteiten, kan je je prestatiedossier vormen. Dit dossier is, naast een klein gedeelte in het zwembad, deel van je examen en vul je met verschillende Proeve van Bekwaamheid (PvB). Lifeguard is opgesplitst twee varianten: Lifeguard Open Water en Lifeguard Beach.

Wanneer je Lifeguard Open Water of  Lifeguard Beach hebt afgerond mag je jezelf Lifeguard noemen!
Het is hiervoor dus niet verplicht om ze alle twee te halen, maar wel een mooie kans om jezelf te ontwikkelen en om te groeien.


Naast de hierboven genoemde diploma’s kan je als Lifeguard je specialiseren in de richtingen van schipper en chauffeur. Vraag hiervoor naar de mogelijkheden bij je trainer.

Vraag snel een proefles aan!