Als Alphense Reddingsbrigade hebben wij een ambitie, namelijk: “Het op een duurzame manier met duurzame middelen inzetten van lifeguard ten behoeve van meer veiligheid op en langs het water in Alphen aan den Rijn e.o., bij evenementen en in het algemeen”. Wij willen Alphen veiliger maken zonder daarbij het milieu buitenproportioneel te belasten. Wij willen dit met professionele middelen doen en onze vrijwilligers daar bij zo goed mogelijk ondersteunen. Wat wij al gedaan hebben op dat gebied en wat er nog staat te gebeuren lees je op deze pagina.


Toezicht zegerplas


Na de pilot in 2022 gaan wij aan de slag met het realiseren van structureel toezicht op de Zegerplas. Iedereen moet hier op een veilige manier kunnen recreëren. Wij gaan dan ook met ondernemers, de gemeente en de provincie in gesprek om te kijken hoe wij dit kunnen realiseren. Concrete doelen zijn: 

  • Het realiseren van een eigen reddingspost waarvandaan toezicht gehouden houden, eerste hulp verlenen en mensen informeren over risico’s en het gebied; 
  • Het aanschaffen van mountainbikes, sups en mogelijk een snelle boot zodat wij snel inzetbaar zijn in het gebied, over land en over het water; 
  • Het upgraden van alle materialen zodat deze blijven voldoen aan de veranderende inzet. Elektrisch varen en upgrade vaartuigen


Onderzoek wijst uit dat bijna 50% van onze belasting op het milieu afkomstig is van de CO uitstoot van onze eenheden. Wij gaan ons inzetten om dat te beperken door te investeren in elektrisch varen. Daarnaast investeren wij in de inventaris en de uitstraling van onze boten zodat deze voldoen aan de huidige verwachting en zij breder inzetbaar zijn. Concrete doelen zijn: 

  • Elektrisch varen met de APN 1.18; 
  • Het voorzien van beide vletten met de nieuwe striping en het upgrade van de trailers; 
  • Het uitbreiden van de hulpverleningsinventaris zodat deze blijft voldoen aan de veranderende inzet. Elektrisch of hybride rijden


Zoals hierboven gemeld zetten we in op CO 2 reductie. Voor ons voertuig verkennen we de mogelijkheden van elektrisch en hybride rijden. Uiterlijk 2025 zal zal het voertuig vervangen worden door een zo duurzaam mogelijke vervanger.


Investeren in vrijwilligers


Net als vele verenigingen kunnen wij niet zonder vrijwilligers. Zij zijn het  hart van onze vereniging en investeren in materiaal heeft geen zin als we niet investeren in de vrijwilligers. Wij gaan dan ook aan de slag met het faciliteren van opleidingen en het opgeleid houden van al onze vrijwilligers.

Huidige en al voltooide projecten

2024
Realisatie 2e elektrische vlet
2023
ALV akkoord met strategie
Op maandag 20 februari heeft het bestuur de duurzaamheidsambitie en bijbehorend plan gepubliceerd aan de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV heeft hierop aangegeven achter de ambitie te staan en akkoord te zijn met de financiering die erbij hoort. Dat resulteert in dat we concreet verder kunnen met het bereiken van de verschillende doelen.
Donatie Rabobank Impactfonds
Ook het Rabobank Impactfonds doet een bijdrage voor elektrisch varen en wel van €10.000,-. Daarmee is de financiering voor het elektrisch varen rond. 
2022
Aanschaf schaftwagen
Het eerste begin van de mobiele post is er, een eigen schaftwagen! Nu aan de slag met het opbouwen en inrichten. 
Jaarafsluiting vrijwilligers
Vrijwilligers zijn belangrijk. Daarom sloten wij het jaar gezellig af met een escape experience en gourmet.
Eerste stap elektrisch varen
Pure Energie Fonds draagt €2500,- bij voor een elektrische buitenboordmotor.
Mountainbikes
Gek van fietsen levert twee mountainbikes! Nu trainen en vanaf volgend seizoen inzetbaar voor toezicht en hulpverlening.
Donatie Rabobank Clubsupport
Vanavond werden wij blij verrast! Deze vrolijke dame van de Rabobank kwam langs om ons de cheque te geven met de opbrengst van jullie stemmen op ons met via de Rabobank Clubsupport. In totaal hebben 108 van jullie op ons gestemd, onwijs bedankt! 
Donatie Shell
Shell doneert €3.000,- aan verschillende reddingsbrigade voor het beperken van de CO2 uitstoot. Wij gaan aan de slag met mountainbikes en sups.
Onderzoeken CO2 uitstoot
Samen met Shell en de Hogeschool Utrecht onderzoeken we onze CO uitstoot en de mogelijke reductie. Het resultaat: onze vaartuigen zijn verantwoordelijk voor 50% van de CO2 uitstoot dat terwijl elektrisch varen goed mogelijk is met de vlet.