De vereniging heeft per 01-07-2021 haar ANBI status. Om te voldoen aan de publicatieplicht is op deze pagina algemene informatie over de vereniging opgenomen, dan wel verwijzingen naar deze informatie.

Fiscaalnummer
RSIN: 804015788

Hoofdlijnen beleidsplan
Voor het meerjarig beleidsplan over de periode 2020-2025 heeft de vereniging de volgende hoofdlijnen/doelen opgesteld:

 1. Een gelijkmatige verdeling van taken over de vrijwilligers binnen de organisatie;
 2. Het vastleggen van procedures, werkwijze en processen;
 3. Het opstellen en uitvoeren van een meerjarenbeleid om de groei van de vereniging door te zetten;
 4. Het behouden en uitbreiden van het aantal sociale activiteiten binnen de vereniging;
 5. Vanuit het bestuur voldoende blijk van waardering naar leden en vrijwilligers blijven uiten;
 6. Het up-to date houden van het promotiemateriaal en de sociale media;
 7. Zichtbaarder en bekender worden binnen Alphen aan den Rijn door vaker aanwezig te zijn bij markten en meer communicatie naar nieuwsuitingen;
 8. Eigen locatie voor opslag materieel, opleiding en uitvalsbasis voor bewakingen; Technische zaken
 9. Het behouden van de licentie NRZ en het verder investeren in de elementaire opleidingen;
 10. Vanaf 2025 jaarlijks dertig afzwemmers voor het A-diploma;
 11. Het verder opleiden van het kader;
 12. Jaarlijks een interne EHBO en theorie opleiding organiseren;
 13. De beschikking hebben over een goed opgeleide bewakingsploeg bestaand uit ruim voldoende inzetbare bewakende leden;
 14. De beschikking hebben over professioneel en goed onderhouden materiaal tijdens bewakingen.
 15. Meer vaste inkomsten door in te zetten op bepaalde bewakingen, sponsorwerving, donaties en subsidiemogelijkheden.

Beloningsbeleid
De vereniging kent geen beloningsbeleid. Alle activiteiten die georganiseerd worden vanuit de organisatie zijn op vrijwillige basis. Een ieder die deelneemt aan de organisatie hiervan ontvangt daarvoor geen vergoeding.
Kosten welke ten behoeve van de vereniging worden gemaakt mogen gedeclareerd worden. Ook voor het bestuur geldt dat zij onbezoldigd hun werkzaamheden verrichten voor de vereniging.

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Voor een verslag van onze activiteiten per jaar verwijzen wij je graag naar de onderstaande jaarverslagen:
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021

Financiële verantwoording
Voor de financiële verantwoording verwijzen wij je graag naar de onderstaande saldibalansen:
Saldibalans 2022
Saldibalans 2021


Overige informatie
Voor informatie over het bestuur, zie: alphensereddingsbrigade.nl/bestuur/
Voor informatie over de naam en doelstelling, zie: alphensereddingsbrigade.nl/over-ons/
Voor contact, zie: alphensereddingsbrigade.nl/contact/