Bestuur

Het bestuur van de Alphense Reddingsbrigade bestaat altijd uit een oneven aantal leden. Deze leden worden gekozen tijdens de Algemene Leden vergadering welke in het eerste kwartaal van het kalenderjaar wordt gehouden. Momenteel bestaat het bestuur uit de volgende leden: 

Voorzitter: Daniël Sierat
Algemene bestuurstaken en lid dagelijks bestuur 
Voorzitter@alphensereddingsbrigade.nl 

Secretaris: Patrick Veldt
Beheer secretariaat en lid dagelijks bestuur 
Secretaris@alphensereddingsbrigade.nl 

Penningmeester: Ellen Streefkerk
Kasbeheer, facturatie en lid dagelijks bestuur
Penningmeester@alphenseredddingsbrigade.nl 

Vicevoorzitter: Jeroen Bus
Bestuurslid Communicatie Commissie 
Jeroen@alphensereddingsbrigade.nl 

Algemeen lid: Ralph Reijgers
Bestuurslid Commissie Waterveiligheid
Ralph@alphensereddingsbrigade.nl 

Algemeen lid: Joram Slingerland
Bestuurslid Technische Commissie 
Joram@alphensereddingsbrigade.nl 

Algemeen lid: Jelle Zweers
Bestuurslid Activiteiten Commissie
Jelle@alphensereddingsbrigade.nl 

Wanneer u contact wilt opnemen met een van onze leden, stuurt u dan een mail naar het desbetreffende lid. Voor een algemene mail gericht aan het hele bestuur kunt u mailen naar: bestuur@alphensereddingadebrigade.nl.

Wilt u een vraag stellen aan een specifieke commissie, dan kunt u het beste het mailadres van de desbetreffende commissie gebruiken. Weet u niet precies bij welke commissie u moet zijn, kijkt u dan eens op de pagina van de verschillende commissies.